Kombinat Konopny, czyli 4,2 mln zł w 40 minut!

Maciej Kowalski, pasjonat, rolnik, człowiek uparcie dążący do wyznaczonego celu, założyciel i prezes Kombinatu Konopnego, a przede wszystkim pionier uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce.

Zadbaj o glebę w dobie zmian klimatu!

0
Naukowcy od kilkudziesięciu lat obserwują zmiany klimatyczne zachodzące na świecie. Zmiany temperatur, rozkładu i sumy opadów czy występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (klimatycznych) ma ogromny wpływ na wielkość uzyskiwanych plonów i inwentarza żywego. Wpływ niekorzystnych...

Innowacyjne rolnictwo

0
Rolnictwo na przestrzeni ostatnich 100 lat przeszło wręcz niewyobrażalne zmiany. Kilkadziesiąt lat temu widok konia z pługiem na polu nie był niczym dziwnym. Co nie będzie dziwić za kilkanaście kolejnych lat?   Czym dla ludzi jest...

Prognozowanie źródłem rolniczych tradycji?

0
Od najdawniejszych czasów człowiek poszukiwał klucza do  zrozumienia otaczającej go rzeczywistości. Z jednej strony polegał on na obserwacji zjawisk i przemian w otaczającej go  przyrodzie. Z drugiej, starał się dotrzeć do głębszego sensu,  tego...

Czy gospodarstwo zmieści się w smartfonie?

0
Wdrażanie rolnictwa precyzyjnego w Polsce staje się coraz bardziej popularne. Jeśli rolnik chce być konkurencyjny to musi iść z duchem czasu i cały czas rozwijać swoje gospodarstwo, a przede wszystkim poszerzać wiedzę na temat rolnictwa precyzyjnego. Podczas Polskiego Kongresu Rolniczego organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie na jednym z wykładów Roman Bethelt z firmy 365FarmNet przedstawił możliwości wykorzystania aplikacji mobilnych

Zapomniane gatunki roślin uprawnych

0
Zataczająca coraz szersze kręgi oraz nabierająca przyśpieszenia modernizacja polskiego rolnictwa, w połączeniu z wyłączeniem z uprawy dużych obszarów gleb lekkich, zagrażają miejscowym populacjom i starym odmianom wszystkich roślin użytkowych. Powszechna dostępność nasion nowoczesnych odmian...

Rolnik – zawód przyszłości?

0
Rozwój cywilizacji na pewno ułatwia nam życie. Ciężko wyobrazić sobie dzień bez telefonu czy komputera. Programista, elektrotechnik, grafik komputerowy czy lekarz to tylko niektóre z zawodów cieszących się największą popularnością. Spośród wielu czynników na...

Zarys historii polskiego rolnictwa

0
Wiedzę i informacje, jakie posiadamy na temat początków rolnictwa na ziemiach polskich czerpiemy głównie z odkryć archeologicznych. Wskazują one, iż pierwsze formy rolnictwa na naszych ziemiach były związane z emigrującą ludnością z południa na...

Pszenica jako królowa wśród roślin uprawnych

0
Pszenica jest najczęściej uprawianym gatunkiem na świecie - każdego dnia, każdy z nas świadomie lub nieświadomie spożywa produkty zawierające w sobie pszenicę. Początki uprawy sięgają nawet dziesięć tysięcy lat wstecz, już od czasów neolitycznych,...