Robert Gorczyński

35 POSTY 0 KOMENTARZE

Święta w konwencji „zero waste”, czyli inna droga do tradycji

0
Wielu z nas podziela pogląd, że Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. I mimo, że najważniejszą ich stroną jest wymiar duchowy to warto, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy środowisko naturalne obciążone jest tak wieloma szkodliwymi czynnikami, zwrócić uwagę na tę drugą - materialną ich stronę.

Kwietny szlak polskiej wiary i kultury

0
Kwiaty w polskiej kulturze ludowej i religijnej odgrywają bardzo ważną rolę. Mają też wiele znaczeń. Można się także śmiało pokusić o stwierdzenie, że kwiaty to jeden z  ważniejszych kulturowych łączników, wiążących nas z innymi słowiańskimi narodami i etnicznymi grupami.

Między kuchnią a urokiem, czyli znaczenie roślin na wsi

0
Teraz przyszła pora na to, by opisać symboliczne znaczenie i praktyczną rolę roślin wielorocznych. Ich wartość dla naszych przodków trudno przecenić, a ślady dawnych przekonań i wierzeń towarzyszą nam do dziś. Na przykład w ziołolecznictwie i w kosmetyce.

Woda – żywioł, który daje i odbiera życie

0
Narastająca susza, zmiany klimatyczne, anomalie pogodowe, czy też tak dramatyczne zjawiska jak ostatnio notowane, masowe śnięcie ryb w Odrze, każą nam z większym szacunkiem podchodzić do roli i znaczenia wody w naszym życiu.

Dożynkowe troski i nadzieje

0
Odkąd człowiek zajął się uprawą roli życie rolnika uzależnione było (i jest), od wielu naturalnych cykli. Najważniejszy z nich to cykl wegetacyjny roślin uprawnych. Jest tak, ponieważ powodzenie na tej płaszczyźnie, lub jego brak, przez wieki określało i w wielu przypadkach określa do dziś, jakość życia aż do kolejnych zbiorów.  

Czar, urok i wyobraźnia, czyli drzewa na polskiej wsi

0
Życie na dawnych polskich wsiach podszyte było pełną tajemnic duchowością, której właściwe znaczenia, podobnie jak i ich korzenie, często są dla nas niezrozumiałe, zatarte lub wręcz nieznane. Wyraźnie było to widoczne, gdy opisywałem doroczne wiejskie obyczaje lub gdy podejmowałem temat odczytywania przez mieszkańców wsi sygnałów dawanych im przez naturę.

Wpływ młodych rolników na rząd? To jest możliwe!

0
Warto na początku związanej z rolnictwem zawodowej kariery, wziąć pod uwagę aktywną działalność w którymś z branżowych samorządów. W powyższej charakterystyce mieści się np. Rada do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych

Sens i siła polskich świąt Wielkiej Nocy

0
Święta Wielkiej Nocy obfitują w symbole związane z wiosną i odradzającym się życiem. Dotyczy to zarówno wielkanocnego jajka, ludowych palemek, bazi, święconki z darami polskiej ziemi, rozdającego słodycze zajączka, czy dyngusowo-śmigusowych harcy, aż po najważniejszy dla chrześcijan symbol, czyli Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Krajowy Plan Strategiczny dla WPR – przegląd zysków i strat (cz. II)

0
W pierwszej części niniejszego tekstu zasygnalizowałem i omówiłem założenia projektu krajowego Planu Strategicznego dla unijnej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, łącznie z analizą części zawartych w nim programów pomocowych dla rolnictwa. Teraz zajmę się analizą pozostałych form wsparcia. Dokonam również oceny szans i zagrożeń związanych z wdrażaniem KPS w polskim rolnictwie. 

Życzenia dla wszystkich sołtysów!

0
Często mówi się o nich z sympatią: „najważniejsza osoba urzędowa we wsi”! I rzeczywiście sołtysi nie tylko z racji sprawowanych obowiązków, ale też często z uwagi na osobiste zalety, zaangażowanie, operatywność i osiągnięcia, faktycznie spełniają bardzo ważną rolę w życiu wielu wsi. Warto więc pamiętać o nich na co dzień, a także dziś - 11 marca, przy okazji Dnia Sołtysa.