Krajowy Plan Strategiczny dla WPR – przegląd zysków i strat (cz. I)

0
Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2023-2027 to jeden z ważniejszych dokumentów, który mieć będzie znaczący wpływ na kształt krajowego rolnictwa, a szczególnie na finansowanie i rozwój polskich gospodarstw rolnych.

Oszczędność nawozów to dobrze zbilansowane składniki pokarmowe!

0
Producenci rolni z niepokojem patrzą w przyszłość. Ceny nawozów, zwłaszcza azotowych, są bardzo wysokie, nie tylko w Europie, ale również w innych częściach świata. W ostatnich trzech miesiącach zanotowano znaczne ich skoki, a wiosna coraz bliżej.

Kosmiczne ceny nawozów

0
Nawozy są nieodłącznym elementem udanej uprawy. Stosowane są w celu wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe. Ich aplikowanie należy do podstawowych elementów służących utrzymaniu odpowiedniego potencjału produkcyjnego gleby

Właściwie stosuj obornik

0
Obornik to najcenniejszy nawóz naturalny, zawiera składniki pokarmowe, substancje organiczne - próchnicę oraz bogatą i korzystną florę bakteryjną. Jednym z kluczowych elementów jego poprawnego stosowania jest odpowiednio dobrany termin oraz warunki glebowe.

Kapliczka, dziki ptak i plony – bez nich nie będzie wsi

0
W niedzielę 19 września przypada tegoroczny Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.

Roślina potrzebuje właściwego pH gleby

0
Odczyn gleby jest jednym z najważniejszych wskaźników jej urodzajności. Utrzymanie właściwego pH podłoża wpływa na właściwości fizyko-chemiczne gleby oddziałując na wzrost i rozwój rośliny, tym samym gwarantuje uzyskanie wyższego plonu.

Składniki pokarmowe – wzajemne relacje i ich dostępność

0
Właściwe odżywianie roślin w składniki pokarmowe zależy nie tylko od zawartości w profilu glebowym, ale również od wzajemnych relacji między nimi. W przypadku sporych różnic dochodzi do niekorzystnych sprzężeń o charakterze antagonistycznym lub synergistycznym.

Drzewa pośród pól – tracone dziedzictwo wsi

0
Towarzyszą nam w czasie podróży, dają cień w upalne dni, dominują nad horyzontem lub wyznaczają granice. Pojedynczo, kępami, pasami rosnące drzewa są obowiązkowym elementem krajobrazu wsi. Ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego i człowieka wydaje...

Wpływ intensyfikacji rolnictwa na środowisko naturalne

0
Wieloletnia intensyfikacja rolnictwa stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego a pośrednio dla nas samych. Zależność pomiędzy rolnictwem a środowiskiem naturalnym przy uwzględnieniu takich czynników, jak jego rozwój, postępujący wzrost ludności oraz dobrobyt przyczynia się do głębokich zmian zachodzących w tym środowisku.

Kombinat Konopny, czyli 4,2 mln zł w 40 minut!

0
Maciej Kowalski, pasjonat, rolnik, człowiek uparcie dążący do wyznaczonego celu, założyciel i prezes Kombinatu Konopnego, a przede wszystkim pionier uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce.