Kapliczka, dziki ptak i plony – bez nich nie będzie wsi

0
W niedzielę 19 września przypada tegoroczny Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.

Roślina potrzebuje właściwego pH gleby

0
Odczyn gleby jest jednym z najważniejszych wskaźników jej urodzajności. Utrzymanie właściwego pH podłoża wpływa na właściwości fizyko-chemiczne gleby oddziałując na wzrost i rozwój rośliny, tym samym gwarantuje uzyskanie wyższego plonu.

Składniki pokarmowe – wzajemne relacje i ich dostępność

0
Właściwe odżywianie roślin w składniki pokarmowe zależy nie tylko od zawartości w profilu glebowym, ale również od wzajemnych relacji między nimi. W przypadku sporych różnic dochodzi do niekorzystnych sprzężeń o charakterze antagonistycznym lub synergistycznym.

Drzewa pośród pól – tracone dziedzictwo wsi

0
Towarzyszą nam w czasie podróży, dają cień w upalne dni, dominują nad horyzontem lub wyznaczają granice. Pojedynczo, kępami, pasami rosnące drzewa są obowiązkowym elementem krajobrazu wsi. Ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego i człowieka wydaje...

Wpływ intensyfikacji rolnictwa na środowisko naturalne

0
Wieloletnia intensyfikacja rolnictwa stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego a pośrednio dla nas samych. Zależność pomiędzy rolnictwem a środowiskiem naturalnym przy uwzględnieniu takich czynników, jak jego rozwój, postępujący wzrost ludności oraz dobrobyt przyczynia się do głębokich zmian zachodzących w tym środowisku.

Kombinat Konopny, czyli 4,2 mln zł w 40 minut!

0
Maciej Kowalski, pasjonat, rolnik, człowiek uparcie dążący do wyznaczonego celu, założyciel i prezes Kombinatu Konopnego, a przede wszystkim pionier uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce.

Zadbaj o glebę w dobie zmian klimatu!

0
Naukowcy od kilkudziesięciu lat obserwują zmiany klimatyczne zachodzące na świecie. Zmiany temperatur, rozkładu i sumy opadów czy występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (klimatycznych) ma ogromny wpływ na wielkość uzyskiwanych plonów i inwentarza żywego. Wpływ niekorzystnych...

Pszenica jako królowa wśród roślin uprawnych

0
Pszenica jest najczęściej uprawianym gatunkiem na świecie - każdego dnia, każdy z nas świadomie lub nieświadomie spożywa produkty zawierające w sobie pszenicę. Początki uprawy sięgają nawet dziesięć tysięcy lat wstecz, już od czasów neolitycznych,...