Dynamiczny przebieg miał początek bieżącego tygodnia w Sejmie RP. Na obecnym etapie, wskutek zmiany układu sił w parlamencie po październikowych wyborach, doszło do sformowania nowego rządu, na którego czele stanął Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Natomiast 13 grudnia br. Prezydent RP Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia składu nowego rządu. Wymianie uległ cały skład ekipy rządzącej, w tym także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowym szefem rolniczego resortu został Czesław Adam Siekierski.

Ekonomista i absolwent SGGW

Czesław Siekierski urodził się w 1952 w Stopnicy (woj. świętokrzyskie, powiat buski), jest politykiem i doktorem nauk ekonomicznych. Był również posłem na Sejm III, IV, IX i X kadencji, a także deputowanym do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2001–2003 sprawował funkcję wiceministra rolnictwa. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa tej uczelni uzyskał stopień doktora w zakresie ekonomii. W latach: 1971-1977 działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, a w okresie, od 1981 do 1982, był kierownikiem wydziału organizacyjnego Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1994 do 1998 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Od 1997 do 2004 sprawował mandat poselski w Sejmie RP III i IV kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powierzono mu również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej PSL.

MRiRW i Europarlament

W okresie, od 2001 do 2003, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 2003–2004 obserwatorem w Europarlamencie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, od maja do lipca 2004 r., był eurodeputowanym V kadencji. W wyborach, w tym samym roku, wybrano go na posła do Parlamentu Europejskiego VI kadencji. W tym czasie, reprezentując PSL, przystąpił do grupy Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów, a także do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa PE. W 2009 nastąpiła jego reelekcja do PE. Podczas VII kadencji Europarlamentu Czesław Siekierski został członkiem frakcji chadeckiej, a także wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2014 ponownie zdobył mandat posła do PE. Podczas VIII kadencji tego gremium C. Siekierki został przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Następnie, po zakończeniu kadencji europosła, startował w wyborach do Sejmu RP IX kadencji, a w wyborach w 2023 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Startował z listy koalicji Trzecia Droga. Natomiast 12 grudnia 2023 Sejm X kadencji wybrał go na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rządzie Donalda Tuska.

Rolnictwo, Ukraina i inne wyzwania

– Wyzwania przed którymi stoimy porównywalne są do tych, które dotyczyły nas przed wejściem do Unii Europejskiej – podkreśla nowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski. – Niestety, obecna sytuacja jest jednak znacznie trudniejsza. Nowe wyzwania wynikają z tego, że Ukraina pod względem rynkowym i ekonomicznym jest już obecna w Unii. Natomiast całkowite i szybkie otwarcie rynku dla Ukrainy byłoby zabójcze dla wielu gospodarstw w Polsce, gdyż polskie rolnictwo, wobec skali i możliwości produkcji rolnej w Ukrainie, nie jest przygotowane na to by wytrzymać tego rodzaju konkurencję.

Świat potrzebuje Ukrainy

Przy okazji minister Czesław Siekierski zwrócił uwagę na to, że Ukraina nie wypełnia jeszcze standardów produkcji rolnej, które obowiązują w Unii Europejskiej. Jednocześnie nowy MRiRW podkreślił, że w ogólnym ujęciu, wielkość ukraińskiej produkcji i jej skala są zbawienne dla świata, który wciąż potrzebuje dużej ilości żywności.

W kontekście sprawi bieżących, Minister Czesław Siekierski zapowiedział, że w najbliższą sobotę i niedzielę poświęci czas na intensywne prace nad budżetem. Dodał też, że złożył do premiera Donalda Tuska cztery wnioski o powołanie wiceministrów.

Źródła/fot.: MRiRW, URM RP

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!