Romualda Danków-Kubisz

2 POSTY 0 KOMENTARZE

Rolnictwo zrównoważone a ochrona środowiska naturalnego

Różnorodność biologiczną definiuje się jako zróżnicowanie organizmów na wszystkich poziomach organizacji przyrody – od zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku do rozmaitości ekosystemów (Wolson, 1992). Bioróżnorodność została uznana za istotną wartość przyrodniczą, którą należy chronić.

Jak nowoczesne rolnictwo zmienia oblicze świata

Rolnictwo tradycyjne, inaczej ekstensywne, występuje jeszcze wciąż w państwach, w których ziemi jest pod dostatkiem, głównie w krajach słabiej rozwiniętych. Ta forma gospodarowania sprawia, że nakłady finansowe związane z produkcją rolną są niskie, jednak...