Światowy Dzień Żywności (World Food Day) został proklamowany przez FAO w 1979 roku, w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku. Zgromadzenie Ogólne wyraziło poparcie organizacji obchodów w 1980 roku, bowiem żywność stanowi fundamentalną potrzebę człowieka i jest warunkiem do rozwoju ludzkości. Lata 1997-2006 i 2008-2017 zostały ogłoszone przez Zgromadzenie „Dekadami Walki z Ubóstwem”.

Celem Dnia jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

W 1996 roku został zorganizowany Pierwszy Światowy Szczyt Żywnościowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele 185 krajów. Na posiedzeniu państwa członkowskie postanowiły do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę głodujących dzieci, mężczyzn i kobiet. Drugi Światowy Szczyt Żywnościowy odbył się w 2002 roku. W tym samym czasie w Rzymie została zainicjowana debata, w której uczestniczyło 650 reprezentantów z różnych organizacji praw człowieka, pracowniczych oraz rolniczych z 92 krajów.

Według raportu ONZ na świecie głoduje aż 870 mln osób. W połowie lat 90. XX wieku liczba osób głodujących i niedożywionych na świecie wynosiła 1,3 mld na 5,2 ogólnej liczby ludzi żyjących na Ziemi. Walka z głodem znalazła się na pierwszym miejscu wśród Celów Milenijnych, które zostały podpisane przez wszystkie państwa ONZ w 2000 roku. Współpraca międzynarodowych organizacji, zmiana polityki państw oraz podejścia do żywności zaowocowały zmniejszeniem głodu. Światowe instytucje postanowiły nawiązać większą współpracę ze społeczeństwami i upowszechniać wiedzę dotyczącą mądrego magazynowania żywności.

System rolno-spożywczy to złożony termin, który może wydawać się daleki od waszej rzeczywistości, ale czy wiecie, że od nich zależy nasze życie? Za każdym razem, gdy jesz, uczestniczysz w systemie. Żywność, którą wybieramy oraz sposób, w jaki ją produkujemy, przygotowujemy, gotujemy i przechowujemy, czyni nas integralną i aktywną częścią działania systemu rolno-spożywczego.

Warto zaznaczyć również, że w całym systemie istotna rolę odgrywa sam rolnik – jest rolnik jest żywność.

Źródło: bimkal.pl/gov.pl

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!