Wielu gospodarzy, którzy pracują na swoich gospodarstwach rolnych, marzy o tym, aby przekazać swoje dziedzictwo kolejnym pokoleniom. Nie zawsze jest to proste i to z różnych powodów.

Niska opłacalność, niepewność czy zawiłe przepisy prawne skutecznie odstraszają przed podjęciem tego trudnego tematu. Planowanie sukcesji gospodarstwa rolnego może być też trudnym i emocjonalnie obciążającym zadaniem.

Sukcesja to proces planowania przekazania gospodarstwa z pokolenia na pokolenie.

Niezależnie od tego, czy jesteś młodym rolnikiem, który myśli o przyszłości swojego gospodarstwa, czy doświadczonym gospodarzem, który myśli o przekazaniu swojego dorobku, jest to kluczowy element stabilności.

Przekazanie gospodarstwa w drodze darowizny to wciąż najpopularniejszy sposób przekazania dorobku. Pomija się niestety kwestie związane z zachowkiem, ponieważ osoba obdarowana może być zobowiązana do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz rodzeństwa po śmierci rodziców.

Warto o tym pamiętać i uregulować również te kwestie. Jednym ze sposobów jest zrzeczenie się zachowku. O takiej możliwości przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 17 marca 2017 r. (sygnatura III CZP 110/16): Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.). Konieczne jest sporządzenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zachowku w formie aktu notarialnego.

Kolejny sposób to testament. W testamencie można wskazać kto przejmie poszczególne składniki majątku, Nie ma tu jednak gwarancji, że majątek nie zostanie wyprzedany. Dlatego warto rozmawiać wcześniej czy osoba, która ma być uposażona w ogóle rozważa możliwość prowadzenie gospodarstwa.

Domownik rolnika. Kto może uzyskać status i zyskać ubezpieczenie w KRUS?

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!