Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Jest obchodzony na całym świecie 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Żywności 2021 odbędą się pod hasłem “Nasze działania są naszą przyszłością. Lepsza produkcja, lepsze odżywianie, lepsze środowisko i lepsze życie” i skupią się na uświadamianiu potrzeby wspierania transformacji systemów rolno-spożywczych na bardziej wydajne, integracyjne, odporne i zrównoważone.

System rolno-spożywczy to złożony termin, który może wydawać się daleki od waszej rzeczywistości, ale czy wiecie, że od nich zależy nasze życie? Za każdym razem, gdy jesz, uczestniczysz w systemie. Żywność, którą wybieramy oraz sposób, w jaki ją produkujemy, przygotowujemy, gotujemy i przechowujemy, czyni nas integralną i aktywną częścią działania systemu rolno-spożywczego.

Warto zaznaczyć również, że w całym systemie istotna rolę odgrywa sam rolnik – jest rolnik jest żywność.

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!