16 grudnia zeszłego roku, GUS opublikował szacunkowy wynik głównych płodów rolnych i ogrodniczych. Jak wyglądają zeszłoroczne statystyki? Czy 2022 rok może wyróżnić się na tle poprzedników?

Ostatni będą pierwszymi, czyli czego zebrano najwięcej i najmniej?

Zgodnie z przedstawionymi przez GUS wynikami, w największych ilościach zebrano zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, a dokładniej 26,8 milionów ton. Na drugim końcu tabeli uplasowały się mieszanki zbóż ozimych oraz pszenżyto jare z łączną sumą 0,4 miliona ton (po 0,2 miliona ton na każde).

Kilka słów o zbożach

W porównaniu do roku poprzedzającego tj. 2021, rolnicy zebrali więcej kukurydzy, pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego oraz rzepaku i rzepiku. W statystykach góruje rzepak i rzepik ze wzrostem szacowanym na około 13%. Nieznaczny, ale wciąż spadek, zaliczyła większość gatunków, wśród których można wymienić żyto, jęczmień jary, owies, pszenżyto ozime, mieszanki zbożowe ozime i jare oraz wspomniane wcześniej zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi. Bez zmian ostały się pszenica jara, a także pszenżyto jare.

Co z roślinami bulwiastymi?

Uwzględnione zostały zbiory ziemniaka oraz buraka cukrowego. W obu przypadkach odnotowano spadek. 6,2 milionów ton ziemniaków oraz 13,8 milionów ton buraków cukrowych okazało się, kolejno, o 13% i 10% niższe.

Wieści ogrodnicze i sadownicze

Pomimo trudnych warunków serwowanych przez 2022 rok, zbiory warzyw gruntowych, a także owoców  – zarówno tych z drzew, jak i tych z krzewów, były wyższe niż zeszłoroczne. Zebrano 3,9 miliona ton warzyw, 4,7 miliona ton owoców z drzew i 589 tys. ton tych pochodzących z krzewów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – Henryk Kowalczyk – pozytywnie podsumował ubiegły rok. Co przyniesie nam rok 2023? Czy będziemy mogli opisać go równie pogodnym komentarzem?

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!