15 maja br. Rząd opublikował dokument pod nazwą Polski Ład. Program ten, zgodnie z intencjami koalicji rządzącej pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości, ma być kompleksową propozycją zmian zmierzających do usprawnienia zarządzania sprawami publicznymi. Polski Ład zawiera też szereg planów wsparcia dla rozmaitych środowisk społecznych. Na obecnym etapie Premier Mateusz Morawiecki, wraz z przedstawicielami Rządu, w tym m.in. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą, zaangażował się w szeroko zakrojoną akcję informacyjną polegającą m.in na spotkaniach z mieszkańcami różnych regionów i miejscowości w terenie.
Krytycy Polskiego Ładu zarzucają natomiast obozowi rządzącemu brak ściśle i kompleksowo określonych źródeł finansowania tego projektu. Pojawiają się też głosy – szczególnie w środowiskach rolniczych – sugerujące, że Polski Ład nie rozwiąże wielu nurtujących rolników problemów. Przyjrzyjmy się więc, co proponują rolnikom przedstawiciele Rządu i obozu władzy?

Co dla rolników?

Na ogólnym poziomie zmiany zawarte w Polskim Ładzie dotyczą m.in. podatków, emerytur, sektora zdrowia, rodziny, szkolnictwa, kultury, energii i cyfryzacji. Ujęto w nim także propozycje wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Minister Grzegorz Puda, podczas licznych spotkań i konferencji przedstawił najważniejsze elementy, które w ramach rządowego programu służyć mają wspieraniu rolnictwa i obszarów wiejskich. Mają to być: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, terytorialne uwolnienie oraz finansowe formy wsparcia dla rolniczego handlu detalicznego (RHD), nowa ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych czyniąca m.in. gospodarstwa rolne podmiotami w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej i krajowych, tak aby uniknąć np. utraty środków i zwrotów pozyskanych pieniędzy przy zmianie właściciela gospodarstwa (np. przy przekazywaniu go z ojca na syna), w takcie trwania projektu.
Polski Ład zakłada też zwiększenie pozyskania środków z UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Kolejne zadanie to opracowanie Kodeksu rolnego z zasadami gospodarowania i dobrymi praktykami w rolnictwie. Następna propozycja to tzw.: e-Okienko dla rolnika, czyli ułatwienia w obsłudze różnych instytucjonalnych spraw rolniczych w jednym miejscu, z dużym naciskiem na intensywny rozwój usług w Internecie.

Następny cel Polskiego Ładu to wprowadzenie i rozwój Centralnego systemu informatycznego o zasobach państwowej ziemi. Dodajmy, że tego rodzaju instytucjonalna wyszukiwarka już rozpoczęła pracę. Kolejne zadanie to cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu” (prace nad tym projektem także już trwają). Inne zagadnienie to wprowadzenie satelitarnego systemu monitoringu upraw rolniczych.

10 miliardów zł z KPO?

Przy okazji spotkań dotyczących Polskiego Ładu Minister Grzegorz Puda podkreślał, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który ma być finansowany z unijnych funduszy w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19, w puli środków dla rolnictwa udało się wynegocjować 10 mld zł. A poza dotychczasowymi instrumentami Unii Europejskiej wspierającymi rozwój polskiej wsi, takimi jak Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności, dostępne będą także dodatkowe środki, które mają trafić na polską wieś.

Polski Ład a Rodzinne Gospodarstwa Rolne

Ważnym punktem Polskiego Ładu ma być nowa Ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych.

To ustawa, która tak naprawdę ma przywrócić godność rolnika, godność rodzinnym gospodarstwo rolnym po to, aby rolnicy mogli czuć się bezpiecznie, aby byli przekonani o tym, że ich działalność w terenach wiejskich przynosi efekty nie tylko im, ich rodzinom, ale również wszystkim Polakom i wszystkim konsumentom – zaznaczał szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda.

Mają to być korzyści: podatkowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, związane z dziedziczeniem, dotyczące wsparcia klęskowego, dotyczące gwarancji wypłaty wynagrodzenia za płody rolne. Dodajmy, że projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym wszedł obecnie w zaawansowaną fazę prac legislacyjno-sejmowych.

Stawka dopłaty do 110 zł/1 ha!

Minister Grzegorz Puda poinformował także o przygotowaniach do zwiększenia stawki dopłaty do paliwa rolniczego. Trwają obecnie prace legislacyjne w zakresie podwyższenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, tak, aby projektowane zmiany stawek weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład a emerytura rolnicza

W ramach Polskiego Ładu zakłada się też sporą zmianę w podejściu do kwestii przechodzenia rolników na emeryturę w ramach KRUS.

Chcemy by rolnik, który przechodzi na emeryturę miał takie samo prawa jak osoba, która nie prowadzi działalności rolniczej, czyli przechodząc na emeryturę będzie mógł dalej pracować, zyskując uprawnienia do całości emerytury w ramach KRUS bez konieczności zdawania gospodarstwa następcy, czy innej osobie. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom tych rolników, którzy z uwagi na podeszły wiek i brak następców chcą dalej gospodarować na swoim. Także po osiągnięciu emerytalnego wieku – podsumowuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Źródła: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!