15 maja powinna zakończyć się kampania dopłat bezpośrednich. Jednak z początkiem maja dowiedzieliśmy się, że kampania na pewno nie zakończy się w terminie. 7 maja minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków obszarowych do 17 czerwca. Już trzy dni później, bo 10 maja Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło natomiast, że nabór potrwa do 1 lipca. Co za tym idzie, na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy będą mieli czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale będzie to tzw. okres sankcyjny, w którym za każdy dzień roboczy opóźnienia, kwota płatności będzie pomniejszana o 1 procent płatności. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że przedłużenie terminu automatycznie wydłuży również wypłaty dopłat bezpośrednich za 2024 rok.

Mimo przedłużeniu terminu, w dalszym ciągu czekamy na umocowanie zmian w zasadach warunkowości, wprowadzenie płatności do małych gospodarstw, wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji oraz zwolnienie gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie zasad warunkowości.

Jak przeczytać możemy na stronie ARiMR, wnioski o przyznanie nowych form płatności bezpośrednich – płatności dla małych gospodarstw i ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji” rolnicy składać będą mogli do 31 sierpnia. Co istotne, aby ubiegać się o te dwie nowe płatności trzeba będzie najpierw złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie w podstawowym terminie (do 1 lipca) na dotychczasowych zasadach. Pozostałe proponowane zmiany omawialiśmy w poprzednim artykule [TUTAJ].

Przezimowanie rodzin pszczelich

W dalszym ciągu można ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski można składać do 31 maja. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, a kwota pomocy wynosi 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Przy tej okazji wspomnieć należy, że 20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. W związku z tym, Agencja ogłosiła konkurs plastyczny „Rój pomysłów wokół ula”, mający na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych a do wygrania są nagrody rzeczowe o wartości od 1500 zł – 2500 zł. Prace konkursowe przesyłać można od 20 maja 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r na adres konkursARiMR@arimr.gov.pl.

Dofinansowanie na zakup buhajów

Nastąpiły korzystne zmiany dla rolników zainteresowanych dofinansowanie zakupu buhajów. Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów, o czym pisaliśmy już w poprzednim artykule. W ostatnich dniach wprowadzono korzystną zmianę (średnia liczba krów w gospodarstwie dzielona będzie przez 15 a nie jak poprzednio przez 30), dzięki której rolnik będzie mógł otrzymać większą pomoc na zakup buhajów.

Dopłaty do zbóż

W dniu 23.05.2024 rozpoczął się długo wyczekiwany nabór na pomoc krajową dla producentów zbóż. O pomoc może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Ponadto rolnik taki musiał złożyć w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Ważne jest też to, że beneficjent tej pomocy musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

Stawka pomocy uzależniona jest od terminu sprzedaży zboża. W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 10 marca 2024 r. stawki wynoszą: 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw do pszenicy lub 740 zł na 1 ha powierzchni upraw dla pozostałych zbóż. Natomiast jeśli rolnik sprzedał lub sprzeda swoje zboże pomiędzy 11 marca 2024 a 31 maja 2024 r. stawki wynoszą 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw dla pszenicy oraz 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw dla pozostałych zbóż.

Wysokość przysługującej pomocy wyliczana będzie na podstawie dwóch algorytmów – powierzchni upraw zbóż wynikającej z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku pomnożoną przez stawkę pomocy oraz liczbę ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur podzieloną przez odpowiedni współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem. Wynik tego działania pomnożony zostanie przez stawkę pomocy. Mniejsza wartość wyliczona na podstawie tych dwóch metod będzie tą, którą otrzyma rolnik.

Do wniosku trzeba dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż pomiędzy 1 stycznia 2024 r., a 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej składać można bezpośrednio w biurach ARiMR, za pośrednictwem poczty oraz za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

O wszelkich zmianach i naborach będziemy informować Państwa na bieżąco. Szczegóły można również śledzić na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!