Jesteśmy w samym środku kampanii o dopłaty bezpośrednie. W teorii co najmniej połowa gospodarstw rolnych powinna mieć już złożone wnioski obszarowe. W praktyce jednak, rolnicy zwlekają z wysyłaniem wniosków. Powodem są propozycje zmian w systemie dopłat, które w dużej mierze mają wywrócić dotychczas funkcjonujące zasady składania wniosków do góry nogami. Mimo, iż propozycje padły już jakiś czas temu, w dalszym ciągu czekamy na przeprocesowanie decyzji, po to aby zmiany mogły wejść w życie.

Zacznijmy jednak od faktów – z końcem marca ruszył nabór na dofinansowanie zakupu buhajów. Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór potrwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty 5 tys. zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30.

Od 25-go marca koła gospodyń wiejskich, wpisane do rejestru ARiMR mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona jest od liczebności kół. 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób, 9 tys. zł otrzymają grupy składające się z 31-75 członków, natomiast w przypadku jeszcze liczniejszych KGW dofinansowanie wynosi aż 10 tys. zł. Członkowie mogą wydatkować fundusze m.in. na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich i inne zadania.

1 kwietnia rozpoczął się kolejny nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwać ma do 31 maja 2024 r. Pszczelarze mogą liczyć na pomoc w wysokości 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Jak już wspomnieliśmy planowane są zmiany w płatnościach bezpośrednich, które mają być poddane głosowaniu na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego: 22 kwietnia 2024 r. Zmiany te przewidują:

  1. W zakresie normy GAEC 6

Wprowadzony ma zostać podział na uprawy wcześnie zbierane z pola, których termin na zachowanie okrywy glebowej wynosić będzie od zbioru plonu głównego do dnia 15 października oraz na uprawy pozostałe, dla których termin zachowania okrywy ochronnej obowiązywać będzie jak dotychczas – od 1 listopada do 15 lutego następnego roku. Dodatkowo, z normy wyłączone mają zostać uprawy późno zbierane z pola (rośliny okopowe, kukurydza na ziarno, warzywa, rośliny zielarskie) a także grunty na których prowadzona będzie produkcja zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

2. W zakresie normy GAEC 7

Umożliwione zostanie rolnikom wybór między zmianowaniem a dywersyfikacją. W przypadku wyboru zmianowania upraw: na 40% GO w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce. W przypadku dywersyfikacji: gospodarstwa o powierzchni od 10 do 30 ha GO muszą uprawiać minimum 2 uprawy, a gospodarstwa powyżej 30 ha GO – 3 uprawy,

3. W zakresie normy GAEC 8

Zniesienie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne. Zamiast tego ma zostać wdrożony ekoschemat, dotyczącego wyłączenia gruntów ornych z produkcji – płatny i dobrowolny dla rolników. Proponowana stawka płatności wynosić ma ok. 563 zł/ha.

4. Płatność dla małych gospodarstw

Od tego roku ma zostać wprowadzona Płatność dla małych gospodarstw, na warunkach podobnych jak w 2023 roku. Płatność zastępować będzie pozostałe rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy i ma wynosić około 225 EUR/ha

 

Czekamy z niecierpliwością na wprowadzenie proponowanych zmian, jednak z uwagi na trwające prace legislacyjne, termin na składanie wniosków bezpośrednich zostanie najprawdopodobniej przedłużony do czerwca.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!