Umowy, każdy ma z nimi styczność. Może tylko prawnicy? A rolnik? Pierwsza myśl – mnie to nie dotyczy. Błąd! Umowy dotyczą każdego – każdy je zawiera.

Umowa z operatorem sieci komórkowej, z dostawcą prądu, na telewizję, sprzedaż bydła, kontraktację, dzierżawy, służebność jeśli przez pole ma przebiegać światłowód. Przykładów można mnożyć bez końca, także w rolnictwie.

 

Do zawarcia każdej umowy trzeba się dobrze przygotować. Podstawowe zasady to:

 1. brak pośpiechu,
 2. uważna analiza każdego zapisu.

 

Każdego zapisu, tego najmniejszym drukiem też, a może nawet przede wszystkim tego. Każdy zapis jest istotny, nie tylko ten o pieniądzach. Czasami można pominąć niepozorny zapis, który po kilku latach okaże się kluczowy.

 

Na wszystkie umowy trzeba też patrzeć szerzej, tj. rozpatrywać je w danym kontekście sprawy, zwłaszcza umowy wieloletnie czy mające znaczne konsekwencje. Wiadomo, że umowa na telefon na dwa lata ma mniejszą wagę niż umowa dzierżawy na 29 lat.  I tak trzeba patrzeć na umowy.

 

Jakie zapisy w każdej umowie są najważniejsze?

Poniżej znajdziecie check-listę do każdej umowy:

 1. Strony umowy – zwróćmy uwagę z kim zawierana jest umowa, czy jest to podmiot znany na rynku o dobrej opinii i ugruntowanej pozycji.
 2. Przedmiot umowy, czyli serce umowy. To, czego umowa dotyczy musi być bardzo prezencyjnie określone, żeby nie pozostawiać pola do zbyt szerokiego interpretowania, co strony miały na myśli.
 3. Prawa i obowiązki stron – w umowach można bardzo szczegółowo określić nie tylko do czego uprawnione są strony, ale także czego mogą żądać od drugiej strony. To istotne punkty w umowach. Stanowią punkt wyjścia do naliczania kar umownych w przypadku niewywiązania się z tych zapisów.
 4. Wynagrodzenie – tutaj trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów: sposób wyliczania wynagrodzenia (np. w przypadku sprzedaży tucznika – wyliczenie wg wagi żywej czy poubojowej), jego wysokości, doliczenia podatków VAT, sposobu i terminu płatności, możliwości wprowadzania zmian, terminu wystawiania faktur, czy rachunków.
 5. Kary umowne – ten punkt czasami jest pomijany, chyba z powodu założenia, że przecież realizacja umowy będzie przebiegać bez zakłóceń. To błąd! Zapisy umowy trzeba interpretować wychodząc z założenia, że właśnie coś pójdzie nie tak.
 6. RODO – ochrona danych osobowych i zapisy dotyczące dysponowania danymi.
 7. Okres obowiązywania umowy – na jaki okres jest zawierana, czy ten czas jest odpowiedni, czy nie koliduje z innymi planami. O tym trzeba pomyśleć w tym punkcie.
 8. Wypowiedzenie umowy – bardzo ważny punkt. Określenie konkretnych przesłanek dających możliwość uwolnienia się od kłopotliwej umowy to podstawa.
 9. Obowiązki stron w przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia – obowiązek doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu sprzed jej zawarcia w określonym terminie, możliwość powierzenia czynności osobie trzeciej, wynagrodzenie dodatkowe, kary umowne.
 10. Postanowienia końcowe – do tego momentu mało kto dociera w skupieniu, a to wbrew pozorom też ważne zapisy. W tym punkcie znajdziemy ustalenie, który sąd będzie właściwy do rozstrzygania sporów, jaki będzie tryb wprowadzania zmian do umowy, zasady interpretacji zapisów

 

Oczywiście każda umowa jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Przede wszystkim czytajcie umowy – to da Wam dużą przewagę, bo zrodzi wątpliwości, a wtedy zaczniecie szukać lepszych dla siebie rozwiązań.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!