Bez wody nie ma życia. Każdego dnia, na każdym kroku mamy styczność z wodą. Nasze ciało składa się w 60% z wody, a bez niej nie wytrzymamy dłużej niż 72 godziny. Ponadto woda pokrywa 70% powierzchni ziemi i jest wykorzystywana codziennie w gospodarstwach domowych, przemyśle czy rolnictwie.

Uprawy, zwłaszcza w rejonach o ciepłym klimacie, wymagają nawadniania. Podobnie hodowla zwierząt, która generuje jeszcze większe zapotrzebowanie na wodę. Nie inaczej jest w przemyśle, gdzie wyprodukowanie każdego produktu  niesie ze sobą konieczność zużycia wody. Trudności w dostępie do wody wpływają bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka, a także na rozwój ekonomiczny oraz dobrobyt całych społeczeństw i państw.

Dostęp do wody i sanitariatów został określony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) już  w 2010 roku jako prawo każdego człowieka. Uznano, że dostęp do tych zasobów jest podstawą ludzkiej godności i możliwości rozwoju zarówno jednostek, jak  i społeczności.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1993 roku. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa jakie znaczenie ma czysta woda i jak ważne jest promowanie odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi.

W tym roku Światowy Dzień Wody odbywać będzie się pod hasłem ,,Water For Peace’’, czyli Woda na rzecz pokoju. Taka tematyka ma na celu podkreślenie, jaką tematykę odgrywa w budowaniu lub podważaniu pokoju.

Woda w liczbach:
> Aż 97% wody znajduje się w oceanach
> Tylko 3% wody stanowi woda słodka, z czego dostępne dla człowieka jest 0,5%
> 1 na 3 osoby nie ma dostępu do wody pitnej
> Mózg człowieka składa się w 75% z wody, płuca w prawie 90%, a krew w 82%
> W jednej kropli może być nawet 1 000 000 mikroorganizmów
> Niecałe 4l benzyny mogą zanieczyścić 2 839 000 l wody
> Zakładając, że cała woda na świecie może wypełnić filiżankę, zaledwie jedna kropla odpowiadałaby za wszystkie rzeki i jeziora.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!