Agrokultura to portal łączący przeszłość z teraźniejszością, poruszający tematy o historii i dziedzictwie kulturowym wsi. Ponadto proponuje kreatywne uczestnictwo w dyskusji o przyszłości polskiego rolnictwa. Skierowany jest do młodzieży szkół branżowych związanych z rolnictwem, studentów kierunków rolnictwo i ogrodnictwo, kierunków przyrodniczych oraz wszystkich osób, którym bliskie są zagadnienia rolnictwa, a także produkcji i bezpieczeństwa żywności.

Chcemy umiejętnie przetransportować osiągnięcia naszych wielkich poprzedników, prekursorów nowoczesnego rolnictwa, w większości opartych na idei pracy organicznej, na czasy współczesne. Agrokultura jest portalem przedstawiającym dziedzictwo poprzednich pokoleń, ich historię i tradycje. Bez wątpienia strona ta przybliży dokonania i zasługi wielu osób i instytucji osiągnięte na polu podnoszenia poziomu gospodarowania, efektywności ekonomicznej, świadomości obywatelskiej społeczności wsi oraz patriotycznych postaw.

Publikowane tutaj propozycje różnych działań, a także przekazywanie wiedzy i informacji o konkursach, zaistnieją w przestrzeni Internetu, tak aby młodzi ludzie mogli uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Będziemy edukować poprzez wiedzę i projekty, zarówno indywidualne, jak i zespołowe. Najlepsi, poza swoją satysfakcją, będą wyróżniani i nagradzani.

Portal ma być także współczesnym źródłem wiedzy ukierunkowanej na innowacyjność i efektywność gospodarowania. Chcemy w nim poruszać różnorodne zagadnienia w rozumieniu holistycznym, tzn. w takim, które całościowo obejmuje system zasad i praktyk rolniczych, który zwiększa bioróżnorodność, wzbogaca glebę, poprawia stan wód, ulepsza usługi ekosystemowe oraz gwarantuje dobrostan zwierząt. Wszystko to ma prowadzić do zmniejszenia śladu węglowego i spowolnienia zmian klimatycznych.

Koncepcja ta wpisuje się w założenia rolnictwa regeneracyjnego lub biologizacji rolnictwa 4.0. Obejmują one cyfryzację wraz ze zrównoważoną produkcją rolniczą przy użyciu nowych technologii. Możemy to odnieść do tzw. systemu gospodarowania 5C (z j.ang.):  calcium (wapnowanie gleb), carbon (materia organiczna, zagospodarowanie CO2), cover crops (rośliny okrywowe, międzyplony), cultivation (uprawa roli, uprawki) oraz culture (kultura gospodarowania, zachowanie bioróżnorodności).

Zachęcamy wszystkich do czynnego włączenia się w tworzenie portalu Agrokultura Fundacji Zakłady Kórnickie.

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Członek Zarządu FZK

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!