Miesiąc luty to w kalendarzu rolniczym wyjątkowy czas. Gospodarze niecierpliwie zrywają kartki z kalendarza, odliczając tym samym dni do wielkiego święta nawozowego, czyli 1 marca. Jest to oficjalna data, od której rolnicy mogą nawozić swoje pola. Pogoda bywa jednak kapryśna a ostatnie deszcze sprawiły, że już teraz większość z rolników jest przekonana, że nie będzie w stanie wjechać z początkiem marca w pole.

Skupmy się zatem na tym, na co rolnicy mają wpływ – na sprawach biurokratycznych, które czekają ich jeszcze w lutym.

Najważniejszą datą, o której w lutym muszą pamiętać rolnicy to 29 lutego 2024 r. Do tej daty gospodarze mogą składać wnioski o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze. Wniosek złożyć należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. oraz z oświadczeniem o dzierżawach i informacją o średniej rocznej liczby DJP utrzymywanych zwierząt. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju.

Rolnicy zainteresowani rozwijaniem swoich gospodarstw będą mieli ku temu okazję. Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie się można ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinansowania to standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Gospodarze w dalszym ciągu mogą ubiegać się również o pomoc finansową na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawy efektywności energetycznej. W ramach tego naboru rolnicy mogą skorzystać z trzech obszarów inwestycyjnych: A – budowa nowych biogazowni rolniczych; B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem) oraz C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg. Nabór trwa jedynie do 23 lutego 2024 r.

Bardzo istotną informacją jest również zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024. 13 lutego Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie). W ramach odstępstwa możliwe jest przeznaczenie 4% gruntów ornych na: obszary lub elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane; rośliny bobowate lub międzyplony. Odstępstwo ma charakter czasowy i dotyczy jedynie roku 2024.

Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych naborów znajdziecie Państwo na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!