Żniwa w Polsce rozpoczęły się w tym roku wyjątkowo szybko. Rolnicy w całym kraju ruszyli w pola, by zebrać plony ciężkiej pracy ostatnich miesięcy. Tradycyjnie w lipcu rozpoczyna się czas intensywnych zbiorów, jednak w tym roku, w niektórych rejonach Polski pierwsze kombajny zbożowe ruszyły jeszcze na wiosnę, bo w drugiej połowie czerwca. Wszyscy niecierpliwie oczekują plonów, po ubiegłorocznych problemach związanych z wiosenną suszą oraz  mokrych, „kradzionych żniwach”. Gospodarze z niecierpliwością doglądają swoich pól, wyczekując odpowiednich parametrów roślin. W międzyczasie, przypomnijmy jednak jakie są aktualnie trwające nabory w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakończyła się kampania dopłat bezpośrednich 2024. Bezsankcyjny termin na złożenie deklaracji upłynął 1 lipca. Na wprowadzanie zmian w dokumentach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Nabór potrwa jeszcze do 26 lipca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Do 31 sierpnia można natomiast się starać o dwie nowe formy wsparcia: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji.

Od 3 do 26 lipca 2024 r. hodowcy świń mogą ubiegać się o środki na sfinansowanie podjętych w bieżącym roku działań bioasekuracyjnych. Refundacji podlega 100 proc. wydatków. Inwestycje w przypadku których można się ubiegać o zwrot można to między innymi: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przebudowa lub remont pomieszczeń.

W dalszym ciągu można ubiegać się o płatność do założenia lub ochrony lasu przed zniszczeniem. Dofinansowanie w ramach czterech interwencji obejmuje: wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem, utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem, założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem oraz zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. O pomoc można ubiegać się do 31 lipca.

Trwa nabór w ramach interwencji I.11 Premia dla Młodych Rolników. Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zakup stada podstawowego i zakup gruntów ornych. Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200.000,00 zł. Nabór zakończy się 16 sierpnia.

Wprowadzono korzystne zmiany w rozporządzeniu dobrostanowym. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia dobrostanowego okres na uzyskanie przez rolników ubiegających się o płatność za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego) certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym systemie został wydłużony do 30 września 2024 r. dla bieżącej kampanii naboru wniosków; oraz do 31 lipca roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie tego rodzaju płatności (dla lat następnych).

Ważna informacja i przypomnienie w zakresie ekoschematu Biologiczna ochrona upraw- za przeprowadzony zabieg ochrony roślin uznaje się również wysianie/wysadzenie nasion/bulw zaprawionych środkiem ochrony roślin zawierającym mikroorganizmy jako substancje czynne dopuszczone do obrotu na podstawie zezwolenia MRiRW. Co za tym idzie, np. rzepak zaprawiony środkiem biologicznym wpisanym na listę MRiRW kwalifikuje się do otrzymania płatności w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw. Przypomnijmy, że aktualny rejestr środków ochrony roślin, dostępny jest na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin

O wszystkich naborach informujemy Państwa na bieżąco, zachęcamy do śledzenia naszej strony i zapoznania się z wcześniejszymi artykułami.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!